Barneløp
Det arrangeres vanligvis et barneløp i Tufteparken på 500 m, men på grunn av situasjonen rundt korona vil det ikke bli arrangert barneløp i 2020.